De groep van Juf Marita
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Hier verzamel je alle voorwerpen die thuis en op school worden gevonden. Het voorwerp krijgt een naamkaartje zodat je de themaletter terug kunt vinden. Soms staat die letter vooraan, soms achteraan, soms middenin. Benoem letters ook vaak als klank, je kunt ze namelijk niet alleen zien maar ook horen. Het auditief en visueel alert worden op verschillende letters/klanken is goed voor het ontwikkelen van het fonemisch bewustzijn. Dit is weer een voorwaarde voor het proces van het leren lezen.

(Advertentie)

Deze taalhoek met de letterboom is een voorbeeld hoe je een taalhoek centraal kunt stellen in de klas.  Bij elke nieuw aangeleerde letter komt er een blaadje bij.

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Hier zie je de leesletters, de schrijfletters en de cijfers op een rijtje.

Op de zwart-witte plaatjes zie je de klankondersteunende gebaren die wij op de Spreekhoorn gebruiken bij het aanvankelijk lees- en spellingsonderwijs.

Deze worden gebruikt  als extra visueel hulpmiddel voor onze kinderen.

Met klankgebaren leren kinderen letters benoemen door middel van meerdere associaties tegelijk. Alle zintuigen worden geprikkels en geactiveerd. De fonologische en/of auditieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. Tegelijk brengen klankgebaren op een speelse manier multisensoriële foneembewustzijn tot stand. 


 

 

De letter d van dokter en dikke billen :)